Apie VPatvirai.lt

Baigiantis 2015 metų vasarai didžiausia lietuviško kapitalo įmonių grupė – „Vilniaus prekyba“ ir su ja susijusios įmonės – patyrė beprecedenčio masto informacinę ataką. Įmonių grupės bendrovės buvo apkaltintos manipuliavimu mokesčių sistema, fiktyviais sandoriais, sąmoningos žalos smulkiesiems akcininkams darymu.

Savo dydžiu, agresyvumu ir naudojamų priemonių įvairove ši ataka yra unikali Lietuvos ir visų Baltijos šalių verslo istorijoje. Natūralu, jog atakos mastas lėmė ir didžiulius nuostolius „Vilniaus prekybai“ ir su ja susijusioms įmonės – smuko pasitikėjimas didžiausia verslo grupe regione. Kadangi gera reputacija šiuolaikiniame versle yra viena svarbiausių jo sėkmės sąlygų, gerą savo vardą grupė jau gina teisme.

Siekdama atgauti Lietuvos žmonių, valstybės vadovų ir institucijų pasitikėjimą didžiausia Lietuvos verslo grupė žengė reikšmingą atvirumo žingsnį – visuomenei atvėrė virtualius vartus www.vpatvirai.lt ir pristatė „VP baltąją knygą“.

„VP baltoji knyga“ jau ne vieną kartą buvo papildyta, koreguota ir patikslinta. Šis procesas bus tęsiamas ir ateityje.

Kieno vardu kalbama puslapyje VPatvirai.lt?

Viešumoje prasidėjus informacinei atakai prieš „Vilniaus prekybą“ ir susijusias įmones buvo nuspręsta sudaryti specialią koordinacinę grupę. Šios grupės nariais tapo viešai mestuose kaltinimuose minimų įmonių atstovai.

Pasitelkusi visus prieinamus žmogiškuosius resursus, koordinacinė grupė atvirai bei skaidriai atsako į visus žiniasklaidos teikiamus klausimus.

Koordinacinės grupės vardu kalbėti paskirta advokatė Olga Petroševičienė.

Kas atsakingas už puslapį VPatvirai.lt?

VPatvirai.lt yra UAB „Vilniaus prekyba“ ir susijusių bendrovių atsivėrimo kampanijos dalis, todėl šį puslapį administruoja ir prižiūri UAB „Vilniaus prekyba“ valdyba, valdybos pirmininkė Jolanta Bivainytė.